Dofinansowanie usług rozwojowych dla Zachodniopomorskich MMŚP II

... czytaj więcej

Dofinansowanie usług rozwojowych dla Zachodniopomorskich MMŚP II

Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP II” realizowany w ramach Osi priorytetowej VI Rynek pracy Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego RPO WZ 2014-2020 nr RPZP.06.01.00-32-K002/19-00

Skontaktuj się z nami

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 13)
70-205 Szczecin

Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.
E-mail: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

Klauzula informacyjna RODO
Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

Zadzwoń i umów się na spotkanie, chętnie do Państwa dojedziemy.

Grzegorz Depczyński
g.depczynski@zarr.com.pl
(91) 81 36 450, 512 205 700

Monika Niewiadomska
m.niewiadomska@zarr.com.pl
(91) 43 29 312, 506 907 284

Paula Skrzydlewska
p.skrzydlewska@zarr.com.pl
(91) 43 29 306, 512 205 546