Wybierz usługę z BUR

Wybierz usługę z BUR

Załóż profil w Bazie Usług Rozwojowych i dokonaj wyboru właściwej usługi. W razie problemów nasz doradca służy pomocą.

Wypełnij formularz samemu lub z pomocą doradcy

Wypełnij formularz samemu lub z pomocą doradcy

Z zakładki „Dokumenty” pobierz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami. Pobrane dokumenty wypełnij samodzielnie lub z pomocą naszego doradcy.

Dokumenty w formacie aktywnych plików pdf nie wymagają podpisu, a jedynie wpisania imienia i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem wytycznych do załącznika nr 3 do Formularza (patrz §12 pkt. 4 Regulaminu)

 

Wyślij dokumenty rekrutacyjne

Wyślij dokumenty rekrutacyjne

Dokumentację rekrutacyjną należy przesłać za pomocą zakładki Złóż wniosek . Jeśli zostały wysłane prawidłowo, otrzymasz e-mail zwrotny z potwierdzeniem.

Pamiętaj, aby wysłać dokumenty rekrutacyjne samodzielnie. W innym przypadku, tj. gdy zostaną przesłane przez podmiot świadczący usługi rozwojowe, zostaną odrzucone.

Niezwłocznie dostarcz nam oryginał załącznika nr 3 do Regulaminu tj. „Oświadczenie przedsiębiorcy”

Niezwłocznie dostarcz nam oryginał załącznika nr 3 do Regulaminu tj. „Oświadczenie przedsiębiorcy”

Pobierz załącznik nr 3 do Regulaminu „Oświadczenie przedsiębiorcy”, który znajduje się w zakładce „Dokumenty”. Oświadczenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy i  dostarczone niezwłocznie do siedziby ZARR S.A. osobiście lub za pośrednictwem poczty w oryginale.

Podpisz umowę wsparcia

Podpisz umowę wsparcia

W ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia poprawnych i kompletnych dokumentów zgłoszeniowych podpisujemy umowę wsparcia oraz nadajemy numer ID uczestnikowi, pod warunkiem wywiązania się z dostarczenia Oświadczenia, o którym mowa w kroku poprzednim. Umowę podpisujemy elektronicznie przy wykorzystaniu Platformy AUTENTI.

Zapisz się na usługę w BUR

Zapisz się na usługę w BUR

W terminie 3 dni od otrzymania ID wsparcia zapisz się na wybraną usługę – zgodnie z procedurami obowiązującymi w BUR, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia usługi.

Skorzystaj z usługi i dokonaj za nią opłaty

Skorzystaj z usługi i dokonaj za nią opłaty

Po zawarciu umowy wsparcia skorzystaj z usługi rozwojowej zgodnie z harmonogramem oraz miejscem wskazanym w Karcie usługi, stanowiącej załącznik do umowy wsparcia.

Oceń usługę w BUR

Oceń usługę w BUR

Uczestnik zobowiązany do oceny każdej zrealizowanej usługi będącej przedmiotem umowy wsparcia wypełniając wygenerowaną poprzez BUR ankietę, która dostępna będzie na profilu BUR po zakończeniu usługi.

Złóż dokument rozliczenia wsparcia

Złóż dokument rozliczenia wsparcia

W nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia ostatniej usługi rozwojowej wskazanej w umowie wsparcia złóż za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi, dostępne do pobrania w zakładce „Dokumenty”.

Skontaktuj się z nami

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 13)
70-205 Szczecin

Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.
E-mail: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

Klauzula informacyjna RODO
Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

Zadzwoń i umów się na spotkanie, chętnie do Państwa dojedziemy.

Agnieszka Sieradzka-Hajduk
a.sieradzka@zarr.com.pl
(91) 43 29 318, 512 205 708

Jolanta Chełstowska
j.chelstowska@zarr.com.pl
(91) 43 29 336, 512 205 810

Justyna Kankowska
j.kankowska@zarr.com.pl
(91) 43 29 306, 512 205 546

Iwona Król
i.krol@zarr.com.pl
(91) 43 29 308, 506 910 585

Karolina Czerwińska-Cendrowska
k.czerwinska-cendrowska@zarr.com.pl
(91) 81 36 450, 512 205 700

Ewelina Józefowicz-Kamińska
e.jozefowicz-kaminska@zarr.com.pl
(91) 43 29 312, 506 907 284