Informujemy, iż alokacja przeznaczona na II kwartał 2021 roku wynosi 4.000.000,00 zł (zgodnie z §7 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).

 

Ponadto informujemy, że z uwagi na zaistniałą sytuację pandemiczną COVID-19,  ogłoszony lockdown, a także w związku z oczekiwaniem na zatwierdzenie zmienionej dokumentacji rekrutacyjnej, która obecnie jest zatwierdzana przez Instytucję Pośredniczącą (WUP), informujemy, że do dnia 19.04.2021 roku, do godz. 07:59:59 zostaje utrzymany nabór z ograniczeniami, tj. rozpatrywane będą wnioski o dofinansowanie, w których:

– uczestnicy w wieku 50 lat i więcej stanowić będą 50% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem

– uczestnicy bez ograniczeń wiekowych wyłącznie na studia podyplomowe.

 

Nabór dla wszystkich grup, bez ograniczeń,  zostanie odblokowany w dniu 19.04.2021 roku, od godz. 8:00.

 

W związku z pracami nad zmianą dokumentacji rekrutacyjnej, prosimy o niewypełnianie dokumentów dotyczących naboru dla wszystkich grup.

Obecna dokumentacja (Regulamin v.5.0 wraz z załącznikami) obowiązuje do dnia 19.04.2021 roku, godz. 07:59:59.

Niezwłocznie po zatwierdzeniu dokumentacji przez IP, zostanie ona udostępniona do pobrania na stronie projektu.

Skontaktuj się z nami

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 13)
70-205 Szczecin

Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.
E-mail: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

Zadzwoń i umów się na spotkanie, chętnie do Państwa dojedziemy.

Agnieszka Sieradzka-Hajduk
a.sieradzka@zarr.com.pl
(91) 43 29 318, 512 205 708

Jolanta Chełstowska
j.chelstowska@zarr.com.pl
(91) 43 29 336, 512 205 810

Justyna Kankowska
j.kankowska@zarr.com.pl
(91) 43 29 306, 512 205 546

Iwona Król
i.krol@zarr.com.pl
(91) 43 29 308, 506 910 585

Karolina Czerwińska-Cendrowska
k.czerwinska-cendrowska@zarr.com.pl
(91) 81 36 450, 512 205 700

Ewelina Józefowicz-Kamińska
e.jozefowicz-kaminska@zarr.com.pl
(91) 43 29 312, 506 907 284