Ze względu na przesyłanie niekompletnych wnisoków przygotowaliśmy listę  wymaganych / obowiązkowych dokumentów:

  1. Formularz przedsiębiorcy
  2. Oświadczenie de minimis
  3. Formularz 2a lub 2b
  4. Formularz uczestnika
  5. Karta Usługi
  6. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
  7. Oświadczenie przedsiębiorcy
  8. Inne dokumenty np. kopia umowy spółki cywilnej / pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

 

Przypominamy, że złożenie niekompletnych dokumentów zgłoszeniowych może skutkować niezakwalifikowaniem do projektu.

 

Skontaktuj się z nami

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 13)
70-205 Szczecin

Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.
E-mail: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

Zadzwoń i umów się na spotkanie, chętnie do Państwa dojedziemy.

Agnieszka Sieradzka-Hajduk
a.sieradzka@zarr.com.pl
(91) 43 29 318, 512 205 708

Jolanta Chełstowska
j.chelstowska@zarr.com.pl
(91) 43 29 336, 512 205 810

Justyna Kankowska
j.kankowska@zarr.com.pl
(91) 43 29 306, 512 205 546

Iwona Król
i.krol@zarr.com.pl
(91) 43 29 308, 506 910 585

Karolina Czerwińska-Cendrowska
k.czerwinska-cendrowska@zarr.com.pl
(91) 81 36 450, 512 205 700

Ewelina Józefowicz-Kamińska
e.jozefowicz-kaminska@zarr.com.pl
(91) 43 29 312, 506 907 284