Informujemy, że w związku z  zatwierdzeniem przez IP dokumentacji rekrutacyjnej, od dnia 19.04.2021 roku, godz. 8:00 obowiązywać będzie nowy Regulamin Rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie v.6.0 oraz nowe formularze.

Nowe formularze:

 • Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy
 • Formularz zgłoszeniowy uczestnika
 • Formularz wprowadzania zmian do projektu
 • Oświadczenie przedsiębiorcy
 • Zał. nr 8 – Wykaz uczestników zgłoszonych na usługę rozwojową.

Wprowadzone zmiany w Regulaminie:

 • §2 ust. 30 – zaktualizowano podstawę prawną
 • §4 – wprowadzono nowe zapisy w ust. 2, 3 i 4
 • §5 ust. 1 lit. k) – doprecyzowano zapisy
 • §7 ust.2 dodano zapis: „oraz ograniczyć liczbę usług w ramach jednej umowy wsparcia”
 • §8 ust. 1 k) – wprowadzono zapis: „gdy w kalkulacji ceny usługi rozwojowej przedstawionej Operatorowi, stosunek kosztów pośrednich, takich jak np.: koszty administracyjne, marża podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, itp., jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do kosztów bezpośrednich związanych z przygotowaniem i realizacją usługi rozwojowej”
 • §8 ust. 1 q)  wprowadzono zapis: „w przypadku skierowania na usługę rozwojową pracownika, którego zajmowane stanowisko nie jest adekwatne do celów edukacyjnych czy efektów uczenia usługi, w tym nabycia umiejętności, zdobycia wiedzy”
 • §9 ust 5 wprowadzono zapis: „Wsparcia nie mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy zgodnie z rejestrem REGON prowadzą działalność w sektorach wykluczonych z możliwości otrzymania pomocy de minimis/pomocy publicznej
 • §11 ust. 5 – dodano zapis o konieczności szczegółowego uzasadnienia usługi rozwojowej. Doprecyzowano również w tym zakresie Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy
 • §12 ust. 4 – doprecyzowano zapis (z uwagi na wprowadzenie nowego załącznika nr 8 do dokumentacji rekrutacyjnej)
 • §12 ust. 11 – doprecyzowano zapis
 • §13 ust. 10 – doprecyzowano zapis (zmian do umowy będzie można dokonywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach)
 • §17 ust. 6 – doprecyzowano zapis

Wnioski na dotychczas obowiązujących drukach przyjmowane będą wyłącznie do dnia 19.04.2021 roku, godz. 07:59:59 i do tego czasu utrzymane zostaje ograniczenie w naborze tj.:

 • uczestnicy w wieku 50 lat i więcej stanowić będą 50% wszystkich uczestników objętych danym wnioskiem,
 • uczestnicy bez ograniczeń wiekowych wyłącznie na studia podyplomowe.

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem i stosowanie się do zasad w nim określonych.

Przypominamy, że nabór dla wszystkich grup, bez ograniczeń,  zostanie odblokowany w dniu 19.04.2021 roku, od godz. 8:00.

Skontaktuj się z nami

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 13)
70-205 Szczecin

Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.
E-mail: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

Zadzwoń i umów się na spotkanie, chętnie do Państwa dojedziemy.

Agnieszka Sieradzka-Hajduk
a.sieradzka@zarr.com.pl
(91) 43 29 318, 512 205 708

Jolanta Chełstowska
j.chelstowska@zarr.com.pl
(91) 43 29 336, 512 205 810

Justyna Kankowska
j.kankowska@zarr.com.pl
(91) 43 29 306, 512 205 546

Iwona Król
i.krol@zarr.com.pl
(91) 43 29 308, 506 910 585

Karolina Czerwińska-Cendrowska
k.czerwinska-cendrowska@zarr.com.pl
(91) 81 36 450, 512 205 700

Ewelina Józefowicz-Kamińska
e.jozefowicz-kaminska@zarr.com.pl
(91) 43 29 312, 506 907 284